Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Álláspályázat – Közművelődési munkatárs feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  közművelődési feladatok, a közművelődési célok és programok megvalósítása különböző helyszíneken, meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, biztosítása, ügyviteli feladatok ellátása. A közművelődési munkatárs munkáját közvetlenül a polgármester irányítása és felügyelete alatt végzi.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  kultúra

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott, 15 óra, Kötetlen, Részmunkaidős foglalkoztatás

Munkavégzés helye:  Répceszentgyörgy

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Határozott idejű 2024. december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.Pályázat benyújtásának módja: személyesen Marton Eszternél Bői Közös Önkormányzati Hivatal 9625 Bő Széchenyi u.70 vagy onkormanyzatrszgy@gmail.com e-mail címen lehet Kovácsné Kelemen Gertrúd polgármester asszony részére vagy postai úton Répceszentgyörgy Község Önkormányzata 9623 Répceszentgyörgy Fő u.41

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Büntetlen előélet

 Cselekvőképesség

 Magyar állampolgárság

 Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, közművelődési

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 kulturális szakterületen szerzett tapasztalat, rendezvényszervezői jártasság

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

 végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.05.06. 16:00

A pályázat elbírálásának módja:  Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő- testülete bírálja el a pályázatokat. A pályáztató fenntartja a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánításának jogát

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.05.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Bői Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések hirdetőtáblái

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.06.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.04.05.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.