Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Falugondnok

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Falugondnoki feladatok ellátása, munkaköri leírás és szakmai program alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltakra. Lényeges feladatok: falugondnoki gépjármű vezetése, közreműködés a szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában (rászorultak szakrendelésre szállítása), a háziorvosi rendelésre szállításban, az egyéb egészségügyi intézménybe szállításban, gyógyszer kiváltásban, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában, óvodás és iskolás gyermekek szállításában, a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatali ügyek intézésének segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások szervezésében.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Répceszentgyörgy

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Pályázat benyújtásának módja: személyesen Marton Eszternél Bői Közös Önkormányzati Hivatal 9625 Bő Széchenyi u.70 vagy onkormanyzatrszgy@gmail.com e-mail címen lehet Kovácsné Kelemen Gertrúd polgármester asszony részére vagy postai úton Répceszentgyörgy Község Önkormányzata 9623 Répceszentgyörgy Fő u.41 Kérjük feltüntetni az intézményi iktatószámot: Rsz/74/2024 és a munkakör megnevezését: falugondnok.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 •  Büntetlen előélet
 •  Cselekvőképesség
 •  Magyar állampolgárság
 •  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 •  2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Egyéb végzettség, Befejezett 8 általános iskola

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 •  Falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy önkéntes alapon vállalt 1 éven belül történő falugondnoki képzés elvégzése
 •  3 hónap próbaidő vállalása

Járművezetői engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 •  Középfokú iskolai végzettség, egészségügyi, szociális területen szerzett végzettség
 •  Falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 •  Helyismeret
 •  Jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység, empátia
 •  felhasználói szintű számítógép-ismeret

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

 végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.03.18. 16:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.03.29. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Bői közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.04.15.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.02.26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/54525