Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató a vízgazdálkodásról szóló törvény módosításáról

A meglévő 50 méter talpmélységet el nem érő háztartási kutak bejelentési kötelezettsége megszűnt!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a parlament elfogadta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt módosító 2023. évi LI. törvényt.

A módosított jogszabály alapján megszűnt a bejelentési és engedélyeztetési kötelezettség mindazon 2024. január 1. előtt létesített háztartási fúrt és ásott kút esetében, melynek talpmélysége nem éri el az 50 métert.

A háztartási vízigényt biztosító, 50 méter talpmélységet el nem érő kutak a jogszabály értelmében 2024. január 1. után engedély és bejelentés nélkül lesznek létesíthetőek az ország mintegy 88%-át kitevő vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentes területen.

Háztartási vízigénynek számít a természetes személy évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű vízhasználata, amelynek célja ivóvíz-ellátás, vagy személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükséglet biztosítása, függetlenül a kút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől.

Bő, 2023. június 28.

Csajbi Lívia
jegyző