Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – óvodavezető

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Részben önállóan működő költségvetési szervként működő intézmény vezetése, az alapító okiratban foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása. Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi az intézmény szakmai tevékenységét.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Bő

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Bő Község Önkormányzata címére történő megküldésével 9625 Bő, Széchenyi utca 70) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bő/348/2023, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Hajós Attila polgármester +3630/2356907 telefonszámon. A vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16-től – 2028. augusztus 15-ig szól.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Cselekvőképesség

 Magyar állampolgárság

 Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Főiskola( óvodapedagógus)

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  4

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban írt feltételek: Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézmény vezetői szakképzettség

 Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 4 év szakmai gyakorlat

 Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre közalkalmazotti (pedagógus) munkakörbe nevezhető ki.

 Főiskola (óvodapedagógus), a Nkt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

Járművezetői engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 motivációs levél

 fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

 adatkezelési nyilatkozat

 A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 vezetői program

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.15. 16:00

A pályázat elbírálásának módja:  A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A pályáztató minősíti a pályázó.: vezetési programját, vezetési képességeit, rátermettségét.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.07.28. 18:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Bői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.16.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

További információ:

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/13893