Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kérjük, tartsák tisztán a lakók az ingatlan előtti közterületet!

Tisztelt Lakosság!

Az ingatlanunkat körülvevő közterület, azt az úttól elválasztó járda és zöldterület, illetve a vízelvezető árkok karbantartása és tisztítása közös érdek. A szóban forgó munkálatok elvégzését a vonatkozó jogszabályok (pl. a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet) rögzítik a közterülettel szomszédos tulajdonosok, a közútkezelő és az önkormányzat is feladatait is.

A jogszabály értelmében az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

Kérjük szíves közreműködésüket településünk tisztántartásában és a jogszabály betartásában.

Répceszentgyörgy, 2023. 04. 18.

Kovácsné Kelemen Gertrúd sk.
polgármester