Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Felhívás bölcsődével kapcsolatos igényfelmérésről

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 34. §-ában foglaltak alapján:

  • a települési önkormányzat minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

Fentiek alapján Répceszentgyörgy Község Önkormányzata előzetes felmérést végez a településen élő bölcsődés korú gyermekekre, a bölcsődei ellátás iránti igényekre vonatkozóan.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátás iránti szándékukat az önkormányzati hivatalban átvehető Nyilatkozat nyomtatványon jelezhetik.

A nyilatkozatot egy eredeti példányban kitöltve, aláírva legkésőbb 2023. április 15. napjáig lehet postai úton, vagy személyesen eljuttatni Répceszentgyörgy Község Önkormányzata (9623 Répceszentgyörgy, Fő u.41.) részére.

Répceszentgyörgy, 2023. február 27.

Répceszentgyörgy Község Önkormányzata

Csatolmányok