Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Állattartók figyelem!

Tisztelt Állattartók!

Az utóbbi időben hivatalunk közigazgatási területén tapasztalható, hogy az állattartók számos kötelezettségeiknek nem hajlandóak eleget tenni, ezért röviden és nyomatékosan szeretnénk felhívni a gazdik figyelmét néhány alapvető előírásra:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján a kutyatartás főbb szabályai a következők:

1. A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

2. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

3. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni.

4. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

5. A kutyaürülék büdös, kellemetlen belelépni, és még betegségeket is terjeszthet! A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani. Aki erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést követ el.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével vegyen magához állatot, és gondoskodjon róla.

Kutyák iránt közömbös vagy kifejezetten állatbarát embereket is kutyaellenessétehetünk, ha ezt az egyszerű együttélési szabályt nem tartjuk tiszteletben!

Bő,2022.10.19.                                                                                 

Csajbi Lívia sk.
aljegyző