Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Idén is lehet pályázni szociális tűzifára

Répceszentgyörgy Községi Önkormányzatnak is lehetősége volt szociális tűzifára pályázni, amelynek következtében a rászorulók egyszeri alkalommal szociális tűzifát igényelhetnek az önkormányzattól.

Támogatásra jogosult:

 1. aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  •  tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével összefüggő támogatásra – jogosult,
  • a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
  • 80 év feletti igénylő, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 140.000 Ft-ot
  • akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el 110.000 Ft-ot.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg.

Család = az egy házban életvitelszerűen élő személyek összessége (mindenki jövedelme számít)

Akik gázzal fűtenek, nem jogosultak a szociális tűzifára.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Kérelem kérhető a bői hivatalban és a falugondnoktól.

Kitöltött kérelmeket és hozzátartozó jövedelemigazolásokat (munkáltató igazolás, zöld éves nyugdíjpapír) 2022 október 30. napjáig (JOGVESZTŐ) lehet a Bői Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtani vagy a falugondnoknál.

A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a támogatásról a képviselő-testület legkésőbb 2022. november 15-ig dönt.

Répceszentgyörgy,2022.10.03

Kovácsné Kelemen Gertrúd sk.
polgármester

Csatolmányok