Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

November 15-ig van lehetőség pályázni szociális tűzifára

Répceszentgyörgy Községi Önkormányzatnak is lehetősége volt szociális tűzifára pályázni, amelynek következtében a rászorulók egyszeri alkalommal szociális tűzifát igényelhetnek az önkormányzattól.

Támogatásra jogosult:

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  •  tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével összefüggő támogatásra – jogosult,
  • a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
  • 80 év feletti igénylő, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 140.000 Ft-ot
  • akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el 110.000 Ft-ot.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg.

Család = az egy házban életvitelszerűen élő személyek összessége (mindenki jövedelme számít)

Akik gázzal fűtenek, nem jogosultak a szociális tűzifára.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Kérelem kérhető a bői hivatalban és a répceszentgyörgyi hivatalban.

Kitöltött kérelmeket és hozzátartozó jövedelemigazolásokat (munkáltató igazolás, zöld éves nyugdíjpapír) 2021 november 15. napjáig (JOGVESZTŐ) lehet a Bői Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtani vagy a falugondnoknál.

A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a támogatásról a képviselő-testület legkésőbb 2021. december 15-ig dönt.

Répceszentgyörgy, 2021. 10. 15.

Kovácsné Kelemen Gertrúd sk.
polgármester