Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Felhívás Répceszentgyörgy Község közigazgatási területén történő ebösszeírásra

Tisztelt Ebtartók! Kedves Kutyatulajdonosok! 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Fenti jogszabályhelyben foglalt kötelezettség szerint, Répceszentgyörgy Község Önkormányzata 2021. október 1 napjától 2021. november 30. napjáig terjedő időszakban a község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján, az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Répceszentgyörgy Község Önkormányzat közigazgatási területén tartott négyhónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve a Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjen 2021. november 30 napjáig. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése, és teljeskörű kitöltése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

A formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • postai úton postacím: Bői KÖH 9625 Bő Széchenyi u.70
  • személyesen: Bői KÖH 9625 Bő Széchenyi u.70 vagy a falugondnoknál

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Együttműködését köszönöm!

                                                                                                   dr. Vincze György s.k.,
Jegyző

                                                                                                               

Csatolmányok