Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RÉPCESZENTGYÖRGY 2021. AUGUSZTUS 21.

István király hadizsákmánya volt az a Szent György-ereklye, ami most Répceszentgyörgyre került.

E szenzációs hírrel  lepte meg Vas megye vezető napilapja, a Vas népe a nyugat-magyarországi  ősi magyar szállásbirtok  Répceszentgyörgy történelmi jelentőségű  szombati  eseményéről szóló tudósításában az olvasóit, , amelyről  Rendünk  a hagyományainak megfelelően Rendi  Közleményt tesz közzé a magyar nemzeti emigráció és a határainkon kívül élő magyar nemzetrészeink  és a felelősen gondolkodó magyar cserkész ifjúság tájékoztatására is.

A századokon át   kiválóan prosperáló – világvárosi történelemmel rendelkező ,egykori, mintegy 340-380  lelket számláló  magyar  mezőváros az elmúlt 40 évben elveszítette lakosságának a közel kétharmadát, de élni akarása nem szűnt meg.

A „ Tűzvonalban a Szent László civil diplomácia – A közelmúlt elhallgatott háttéreseményei „ címmel megjelent   memoár kötetemben kitértem és határozottan  kiálltam az egyre zsugorodó,. az  életterüket  fokozatosan elveszítő  ősi  magyar kistelepülések  megmentését eredményező ,„ vészszabályozás „  és kormányzati támogatás szükségessége mellett, hogy  útját állhassuk   hazánk „ városállammá „  zsugorodásának és idegen népelemek pusztító erejű beözönlésének is. / Lásd a 162-165.oldalakat /

Szombaton örömmel érzékeltem, hogy a helyi fiatal vállalkozók gazdasági ereje és  biztonsága  azóta jelentős mértékben megnövekedett és a rehabilitációs folyamatoknak  az  eredményei máris megjelentek   a vendéglők és a hagyományos szolgáltatásokat nyújtó  boltok kivételével, a lakosság mindennapjai tekintetében is.

Biztos vagyok abban is, hogy   „ jövő útja „ a városokból való kimenekülés  útja lesz, amely nem érheti felkészületlenül és váratlanul  e kisközségek  lakóit sem.

A jelenlegi „ falufejlesztő programnak „ PR szinten történő esetleges befagyasztása egy távlati  nemzeti katasztrófa elfogadásával lenne azonos. Ez esetben e kistelepülések lakói nemcsak az életterüket és életkedvüket ,hanem a hazafias  magyar lelkületüket ,sőt még a keresztény meggyőződésüket is feladnák. Hazánkra nagy veszélyt jelentene ha az emberi és gazdasági  „kiüresedés” önfeladáshoz vezetne!

Legyünk végre valamennyien a kulturált  és cselekvő magyar szellem bátor követői és szószólói, ahogy ez a szombati  napon – mindannyiunk örömére –  élő és példamutató valósággá is vált ,a magára találó , kisközséggé zsugorodó ősi magyar szállásbirtokon,  a vas megyei Répceszentgyörgyön is 

*

8 óra 45 perc:

Menetrendszerű pontossággal  futott be a község szélén fekvő köztemető  bejáratához  Szent György lovag, nagyvértanú , katonaszent  csontereklyéjét ,a szülőfalúja Szent György templomának és egyházközségének adományozó Dr.Nagy László Szent László lovag és kíséretének a  gépkocsija, akiket Kovácsné Kelemen Gertrúd  a polgármester asszony és a képviselő testület tagjai, valamint Haller László volt helyi plébános,, nyugalmazott honvéd őrnagy úr üdvözölt ,majd Dr.Nagy László  virágcsokrot helyezett el  a temetőben nyugvó szerettei sírján.

9 óra 15 perc:

Méltóságteljes lassúsággal  elindult a helyi zászlós autó által vezetett  autós menet a község Fő terén levő, középkori eredetű, gyönyörűen felújított Mária szoborhoz, amelyet a pestis járványban egykor elhunyt  11 helyi lakos emlékére emeltek az őseink. A csontereklyét szállító gépkocsiból  ekkor az ökumenizmus jegyélben felhangzottak egy speciális, és modern  nagyteljesítményű,„ hangágyúból”  az  Székelyföld  majd  a Szent István Bazilikának a  harangjai, jelezve , hogy  égi közbenjárónk Szent György lovag, nagyvértanú katonaszentünk belépett az ősi magyar szállásbirtok területére és hazaérkezett.

9 óra 25.perc:

A gyönyörűen felújított  Mária szoborhoz érve Szent György lovag, katonaszent  csontereklyéjének a felmutatásakor, az „ Egek királynője Mária segíts”  kezdetű  gyönyörű Mária ének a Mátraverebély- Szentkút  Nemzeti Kegyhely orgonáján zúgott fel elemi erővel ,amelyet az orgonista  kántorral együtt  a kisközség  hívő népe  lelkesen és könyörgően énekelt.Szívbe markoló együtt  éneklésükkel   kérték a Magyarok Nagyasszonyának a közbenjárást korunk  halált osztó „ pestisének „  a megállításáért.. 

Az alanti fotón Dr.Nagy László Szent László lovag mutatja   fel  Szent György ereklyéjét Máriának. Mellete Füstös István Szent László lovag, épitészmérnök ,.a volt szentgyörgyi vasutas intézeti kisdiák, míg  tőle jobbra  a Lovagrend Védnöki Testületének az elnöke ,prof.Zobory István a budapesti műegyetem professzor áll.

Internetes forráshely : „ Egek királynője Mária segíts  –  Mátraverebély-Szentkút.”

9 óra 40 perc

Amikor   Mária szobortól az autós menet elindult  a kisközség római katolikus, Szent György templomához, megszólaltak a templom  tornyának a haqrangjai Szent György lovag, katonaszent,  csontereklyéjének az ünnepélyes  fogadására . Az értékes   csontereklyét szállító gépkocsi „hangágyújából „ ezalatt  felhangzott  Szent László király  magyar  katonaszent lovagkirályunknak  Szent György lovag  nagyvértanút, a katonát /!/  köszöntő indulója  a  Szent László induló.

9 óra 45 perc

A csontereklyét a templom főbejárata előtti előkertben Excellenciás és Főtisztelendő  Császár István úr ,a Szombathelyi Egyházmegye általános püspöki helynöke,, Főtisztelendő Haller László volt szentgyörgyi  plébános, nyugalmazott honvéd őrnagy úr  és Főtisztelendő Varjú Gábor , a község és a környék  új közös plébános  fogadta a hívő és  haza zarándokolt egykori szentgyörgyiekkel együtt.

Ezt követően e kisközség szülötte Dr.Nagy László Szent László lovag és kísérete – 1945-ben az oroszok bejövetelekor elhalálozott –   gróf zabolai Mikes János volt szombathelyi megyés püspök, címzetes érsek úrnak , a Székelyföld neves szülöttjének az emléke előtt a  Székely Himnusszal  tisztelgett . Ezzel a Székelyföld történelmi családjának az utolsó, jeles személyisége Mikes püspök úr is részese lett e történelmi eseménynek.

Ezután Varjú Gábor  az adományozási okirat és a csontereklye  átvevője  és felelős őrzője , a  Szent György lovag, nagyvértanúhoz  intézett, gyönyörű  imával köszöntötte az egyházközség nevében a templom védőszentjét, majd Dr. Tóthpál Tamás a Szent György Lovagrend budavári priorja  remekbeszabott, történelmi adatokkal alátámasztott  emlékbeszédével  feltárta a magyar közvélemény előtt  alig ismert Szent György  katonaszent koponyacsontjának a szentistváni Magyarországra való kerülésének a hiteles történetét ,amit az ünneplő tömeg  hálásan  fogadott.

10 óra 5 perc:

Ez után  a katonaszent pótolhatatlan csontereklyéjét vivő  Varjú Gábor plébános urat  és , az egyházi méltóságokat  ,valamint   a Szent László és a Szent György lovagokat  követő tömeg  zúgó orgonaszó mellett, a következő Szent Györgyöt dicsőítő énekkel vonult be a templom szentélyébe:

Szent György vértanú, magyar hazánk őre,.

Szent Koronánknak dicsőséges éke.

Te hozzád esdünk, lovagok vezére

Irgalmat remélve stb.

A csontereklyetartót Varjú Gábor plébános úr a Magyarok Nagyasszonya  oldal oltáránál helyezte el jól láthatóan .

Az ünnepi szentmise elején  Haller László  úr,volt helyi plébános köszöntötte a protokollnak megfelelően

–  Császár István urat a szombathelyi egyházmegye  általános helynökét, az ünnepi szentmise bemutatóját,

–  Dr.Tóthpál Tamás urat ,a Szent György Lovagrend budavári priorját és a kíséretében levő Kovács Gábor és Kajzer Ernő lovagokat,

— Dr.Nagy László  urat, Répceszentgyörgy szülöttjét, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzóját ,a csontereklye és a templomi

   díszzászló adományozóját és kíséretében levő

Füstös István Szent László lovagot , a Rend ceremóniamesterét, volt répceszentgyörgyi vasutas intézeti kisdiákot ,

prof. Dr.Zobory István urat , a műegyetem  egyetemi tanárát , a Magyar Királyi Szent László Védnöki Testületének az elnökét, 

Dr.Nagy Ajtony Csaba urat  és feleségét  Dr.Haász  Diána úrasszonyt, az adományozó fiát és menyét,  valamint

a jelen levő papságot ,a helyi közjogi méltóságokat , és a meghívott vendégeket.

Az ünnepi  szentmisét  Excellenciás és Főtisztelendő Császár István úr, a Szombathelyi Egyházmegye általános helynöke mutatta be, aki  a  szentáldozás után elimádkozta a hívek örömére a Szent György litániát  is., .

11 óra 40 perc:

Kovácsné Kelemen Gertrúd asszony ,,Répceszentgyörgy polgármestere rövid beszédében megköszönte mind az egyházi, mind pedig a világi közreműködőknek az áldozatos munkáját és ajándékokat adott át az ünnepi szentmisét bemutató helynök úrnak, az egyházi protokollt kidolgozó Haller László volt plébános úrnak és a szervezésbe  nemrég bekapcsolódó új plébánosnak Varjú Gábor atyának is

11 óra 45 perc:

Dr.Nagy László Szent László lovag, a csontereklye és a  címeres nemzeti selyem zászló ajándékozója lépett a mikrofonhoz  ,hogy ünnepi záróbeszédével  méltassa Szent György lovag katonaszentünknek az ősi magyar szállásbirtokra Répceszentgyörgyre való – jövőt formáló -történelmi hazatérését .

Záróbeszédét  teljes terjedelmében közöljük.

Excellenciás és Főtisztelendő püspöki helynök úr !

Főtisztelendő plébános atyák!

Mélyen  tisztelt polgármester asszony !

Kedves szentgyörgyiek!

Répceszentgyörgy az ősi magyar szállásbirtok  – századokat átívelő és tiszteletet parancsoló –  történelmi eseményének vagyunk ma itt a kitüntetett részesei.

A  2021.esztendő augusztus hónapjának a 21. napján, hat nappal a mi Égi Királynőnk ,a Nagyboldogasszony ,és egy nappal az államalapító Szent István királyunk ünnepe után, Szent György lovagnak  a nyugati és a keleti kereszténység  közös és ünnepelt katonaszentjének a csontereklyéje, 1718 esztendő viszontagságai után ,testileg is megérkezett  Répceszentgyörgy példa nélkül álló küldetésekkel felruházott  ősi földjére. E  nagy múlttal rendelkező egykori magyar mezőváros történelmében nincsenek véletlenek, csak elrendeltetések!  Mindez nagy felelősséget ró minden szinten a világi és az egyházi tényezőkre egyaránt.

Szent György lovagot ,a nagyvértanút  mai küldetéses útjára  elkísérte Árpád-házi Szent László apostoli lovagkirályunknak ,a mi egyetlen magyar katonaszentünknek a csontereklyéje is, amelyet a lovagi öltözetem belső zsebében -a szívem fölé helyezve- szakrális megfontolásokból magammal hoztam.

Szent György lovag nagyvértanúnak a mi ősi magyar szállásbirtokunkra  történt ünnepélyes bevonulását , Magyarország  egyik legszebb katonai indulója ,a Szernt László induló kísérte, míg Mikes püspök  urat, a mi  néhai címzetes érsekünket –   a székely és a magyar népet sorsközösségbe tömörítő életáldozatáért  e templom előkertjében felállított,  Zaboláról hozott kopjafájánál felhangzó  a Székely himnusz köszöntötte

Szívünk és lelkünk minden rezdülése azt sugallja ,hogy Szent György és Szent László katonaszentjeink  beteljesült szentgyörgyi hit-és nemzetvédelmi összeölelkezése ,elhozza majd  a mi újra üldözőbe vett magyar népünk és nemzetünk  sorsának a jobbrafordulását  és végső győzelmét az Isten tagadó, romboló és ártó erők felett.Ki kell végre mondanunk , hogy a nagy történelmi eseményeknek és személyiségeknek e parányivá zsugorodott ősi magyar szállásbirtokhoz való sorozatos kötődései, túlmutatnak minden emberi tényezőn !

Az  igazság e szent órájában ,ezért  rendi kötelességemnek tartom, hogy tetemre hívjam Szent György és Szent László katonaszentjeink nevében   azokat, akik a magyar nép világrengető  egyházi és világi tetteit , magas kultúráját, és nemes hagyományait  a modernizáció ürügyén a felejtés tárgyává kivánják tenni, hogy aztán annak helyébe a maguk hitet, erkölcsöt és hagyományt elvető tévelygéseiket ültessék. E kártékony tévelygésekre IX. Pius pápa nyilvános beszédeiben már a 19. század hatvanas éveiben felhívta a művelt világ figyelmét .Ahogy ma érzékeljük ,kevés eredménnyel. Romlásnak indult  a világ  és úgy látszik ennek nem is lesz egyhamar vége.

Keresztény Testvéreink!

Őseink arra tanítottak és neveltek bennünket, hogy nemet mondjunk a Sátán minden törekvésére és legyünk büszkék  az eleink és a mi saját, nemes tetteinkre is.

Adjuk tovább apáról-fiúra,

–hogy a mi ősi magyar szállásbirtokunk már az Árpád korban  hűséges védelmi bázisa volt a vaskohóival és fegyverkovácsaival együtt  a Magyar Királyság  nyugati

   határőrizeti rendjének,

hogy a Rákóczi szabadságharc fontos éveiben 1705-től 1708-ig  Szentgyörgyi Horváth Zsigmond volt a mi nagyságos fejedelmünk  II. Rákóczi Ferenc   legfőbb hadbiztosa

hogy 1826-ban a délvidéki  eleméri és ittebei Kiss Ernő, a mi későbbi aradi vértanunk és honvédtábornokunk  e helyen kötött házasságot  Szentgyörgyi Horváth Anna

   Krisztinával,

hogy a távoli Keleti -Kárpátok lábainál fekvő Zabola székely település  szülöttje gróf zabolai Mikes János – Székelyudvarhely  egykori kanonok plébánosa -,majd  a

  Szombathelyi Egyházmegye megyés püspöke, aki élete nagyrészét  Répceszentgyörgyön töltötte, 1945-ben az oroszok második hulláma által  elkövetett kézigránátos

  katonai támadás kapcsán vesztette az életét,

hogy 1988 június 27-én Szent László katonaszentünk ünnepén, Mikes püspök úr születésnapján,  egy felnőtté vált  egykori répceszentgyörgyi kisdiák volt személyemben 

  a vezető szervezője  és irányítója annak  az Erdélyt védő , falurombolás elleni hatalmas budapesti tömegtüntetésnek , amely a világpolitika  fókuszába emelte  1956 után,

  újra a magyar nemzetet és jelentős mértékben  járult hozzá  az ateista-kommunista  világrendszer összeomlásához is

hogy a magyar cserkész ifjúság tömegei a répceszentgyörgyi cserkésztáborokban  szívták magukba  a hit-és a hazaszeretet minden elemét,

hogy itt táborozott  a cserkészeivel a tragikus sorsú székesfehérvári kispap  Kaszap István  és Némerth László író édesapja is, 

hogy itt vendégeskedett rendszeresen  báró Apor Vilmos győri megyés püspök  is ,akit 1945-ben a nők védelmében tanúsított fellépése miatt az orosz katonák  

  agyonlőttek

hogy gyakori látogatója volt Répceszentgyörgynek Mindszenty József ,Magyarország későbbi és egyben utolsó hercegprímása és zászlósura is, akit a pártállam

  urai börtönbe zárattak, majd száműzetésbe kényszerítettek , sőt  az elszenvedett kínzatások ellenére, főpásztori tisztségéből még le is váltattak,

hogy itt énekelt esténként a kastély teraszán  a nép gyönyörűségére  a székely Palló Imre a Magyar Operaház büszkesége is,

hogy a mi atyáink  sem voltak tétlenek, amikor 1948-49 fordulóján a felerősödő egyházellenesség életveszélyes óráiban , az innen alig   200 méterre fekvő nádas

  partján őrtálló , majd a tóba  döntött  Szent János kőszobráét  a mocsaras  nádason át ökör fogatukkal  kihúzatták a tóból és azt a község Fő terén , a kocsmadombon,

  még aznap éjjel fel is állították. Vas megye korabeli napilapja-emlékezetem szerint- ezzel a címmel közölt helyszíni tudósítást  Répceszentgyörgyről: „ Ellopták Szent János

  szobrát a kastély parkjából „

Ünneplő honfitársaink! Keresztény Testvéreink !

Folytathatnám a sort ,de nem teszem. Inkább a mi ünnepi eseményünkhöz  illően alázattal és büszkeséggel hírül adom, hogy Szent György lovag, nagyvértanú katonaszent csontereklyéje  a hozzá  méltó , bátor és hívő magyarok ősi lakhelyének , Répceszentgyörgynek a templomába  – Isten előtti közbenjáróként – a mai napon hazaérkezett !

A Szent György Lovagrend és a Magyar Királyi Szent László Lovagrend nevében  pedig köszönetet mondok  a szombathelyi püspökségnek, személy szerint Dr. Székely János  püspök úrnak, és általános helyettesének  Császár István  helynök úrnak, Haller László volt helyi plébános ,nyugalmazott  honvéd őrnagy úrnak és Kovácsné Kelemen Gertrúd ,polgármester asszonynak,  hogy e nagyszerű történelmi esemény az ő áldozatos  munkájuk eredményeként ,a mi magyar és az elszakított  székely népünk nagy örömére, a 21. század , 21.. évének a 21. napján , a biztos győzelem reményében megvalósulhatott

Végezetül egy méltatlanul elhallgatott,1920-ban  elhunyt kiváló magyar hazafinak, a szentendrei Ábrányi Emil költőnek a versbe foglalt és ma is aktuális üzenetét hagyom örökül ünnepségünk minden kedves résztvevőjének,

és ez így hangzik

Fessétek bár sötétre a jövőt
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés
Beszéljetek közelgő ,hosszú gyászról
Mély süllyedésről, biztos pusztulásról
Engem nem ejt meg a gyáva csüggedés
Szentül hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog.
Ha minden nemzet fásultan lemond
S a szent rajongás mindenütt kiég
S a büszke jognak minden vára megdől
A Te szabadság szerető szívedből
Új lángra gyullad Európa még.

A Te szabadság szerető szívedből
Új lángra gyullad Európa még.

Úgy legyen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus – fejezte be adományozói beszédét lovag Dr.Nagy László, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend  rendi kormányzója, Répceszentgyörgy szülötte , akinek Répceszentgyörgy önkormányzatának képviselő testülete ma,a  délutáni falunapon  Díszpolgári címet adományoz.

Az ünnepi szentmise a Pápai HIMNUSSZAL ÉS A Magyar nemzeti himnuszunkkal ért véget.

Ezután a szentmise résztvevői hosszú sorokba állva ,mély átéléssel „ érintőztek_” a település és a templom nagy védőszentjének a csontereklyéjével.

Kiadmányozta a fentiek hiteléül:

Dr.Nagy László sk.
rendi kormányzó.
Email:dr.nagy@t-online.hu